Tahdon vaikuttaa lasten kotihoidon puolesta

Uuden vaalien jälkeisen eduskunnan hallitusneuvotteluihin tulee paljon puitavaa. Vaikka rakenteelliset uudistukset Suomen velkatilanteen korjaamiseksi ovat välttämättömiä, mielestäni perhearvojen tulee näkyä juuri tällaisena aikana kuin nyt. Lapsiperheitä tulee tukea, heidän tilannettaan ei pidä kurjistaa.

Kotihoidontuki on ollut jo useasti säästölistalla. Mielestäni lapsen tulisi saada olla kotihoidossa kolmeen ikävuoteen saakka, jos se perheen tilanne huomioon ottaen suinkin on mahdollista. Kolmen ikävuoden raja on hyvin perusteltu niin kehityspsykologian kuin infektiotautiriskienkin näkökulmasta.

Taloudelliset seikat ovat kolmas peruste: kotihoidontuen lyhentäminen lisäisi välittömiä kustannuksia kunnallisen päivähoidon järjestämiseksi. Kunnallinen päivähoitopaikka maksaa yhteiskunnalle varovaisestikin arvioiden yli kaksi kertaa enemmän kuin kotihoidontuki! Erityisen kallista on juuri pienten lasten hoitaminen päivähoidossa. On viisasta kannustaa vanhempia pienten kotihoitoon. Samalla se on investointi hyvään varhaislapsuuteen.

Kotiäitien pakottaminen työmarkkinoille ei myöskään kaunistaisi työttömyystilastoja. Jo ajatuskin pakottamisesta on ikävä.

Toivon, että tuleva eduskunta keskittyy oikeisiin rakenteellisiin ratkaisuihin, kuten työn vastaanoton esteiden ripeä poisto, työurien pidentäminen ja velkaantumisen pysäyttäminen muilla keinoin.

Lapsiperheet ansaitsevat tukemme – taistellaan siis yhdessä kotihoidontuen puolesta!