Uusia säästöjä sosiaalisella luototuksella

Sosiaalinen luototus voi tuoda merkittäviä säästöjä toimeentulotuen kuluihin, uutisoi Yle kesällä. Romahtaako monen talous turhaan, jos vaikean paikan yli olisi apua tarjolla?

Espoossa sosiaaliset lainat ovat jo tuoneet miljoonasäästöjä sosiaalimenoihin. “Teimme keväällä 2014 selvityksen asiakkaistamme. Meidän arviomme mukaan Espoossa on säästetty toimeentukimenoja lähes kaksi miljoonaa. Kaiken kaikkiaan luottoja on myönnetty vuoden 2007 jälkeen yli neljällä miljoonalla”, kertoi Ylen uutisessa Espoon johtava talous- ja velkaneuvoja Aulikki Pentikäinen.

Sosiaalisen luoton saaja on työssäkäyvä henkilö, joka eri syistä on ajautunut velkaongelmiin. Kaupungin myöntämä sosiaalinen luotto auttaa pahimman ahdingon yli, jolloin ihminen saa lisäaikaa järjestellä asiansa. Monella se on estänyt talouden lopullisen romahduksen ja ajautumisen kokonaan tukien varaan.

Kun sosiaalinen luototus nyt on tutkitusti kokonaisedullinen, eikö rahastojen pääomia pitäisi kautta Suomen reippaasti lisätä?

Kyse on siis varoista, jotka lainan takaisin maksavat kierrättävät takaisin rahastoon. Kun kaiken lisäksi luottotappiot ovat Espoossa tehdyn tutkimuksen mukaan jääneet pieniksi, katson pääomien noston olevan varsin perusteltua.

Mistä on kyse?

  • Kunnat voivat myöntää sosiaalista luottoa ihmisille, jotka eivät saa lainaa vapailta markkinoilta, mutta selviytyvät takaisinmaksusta. Useimmat ovat menettäneet luottotietonsa
  • Vuonna 2013 kunnat myönsivät sosiaalisia luottoja 1053 pienituloiselle ja vähävaraiselle asukkaalleen. Määrä on kasvussa
  • 40 prosenttia luoton saaneista oli opiskelijoita, kolmannes palkansaajia ja neljännes eläkeläisiä
  • Keskimääräisen luoton määrä oli noin 3 500 euroa
  • Kunnat antoivat vuonna 2013 3,65 miljoonan edestä lainoja
  • Luottoa myönnettiin useimmiten kulutus- ja ulosottovelkoihin sekä oman talouden hallintaan saattamiseen eli velkojen yhdistämiseen
  • Lainan enimmäismäärä vaihtelee kunnittain 2 000 – 15 000 euroon. Mikäli hakijan velat ylittävät maksimimäärän, lainaa ei myönnetä
  • Luoton takaisinmaksuaika on kolmesta kuukaudesta viiteen vuoteen.
  • Lähde: THL/Yle uutiset