Kotiseuturakkaus ja inhimillinen ote päätöksiin

Pidetään huoli lapsistamme ja perinnöstämme – kestävistä arvoista

 • Vanhempien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet vanhempien puoleen
 • Lapsia jälleen syntymään Suomeen
 • Espoon kotihoidon tuen jatkuttava
 • Kristilliset arvot ja johtajuus kunniaan työpaikoilla!

Let’s take care of our children and heritage, the sustainable values

 • The hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents
 • Once again children to be born in Finland
 • Espoo´s support for child home care must continue
 • Christian values and leadership to be honoured at the workplaces!

Jaetaan sitä hyvää mitä meillä on

 • Ruoan kärrääminen polttouuniin lopetettava
 • Yhteistyötä lisättävä kolmannen sektorin kanssa ja siihen varoja
 • Maahanmuuttajien ammattitaito Suomen hyödyksi

Let’s share the good we have been given

 • Stop carry food to the waste-to-energy plant
 • Increase cooperation with the third sector and give funds for that
 • Workmanship of the immigrants to benefit our society

Espoolaiset irti velkakierteestä

 • Talous- ja velkaneuvontaa lisättävä
 • Kouluihin viisaan rahatalouden opetusta
 • Pikavipit pannaan

Families and the city of Espoo out from debt

 • Increase economic and debt counsel – also in schools
 • Stop quick loans