Tietoja minusta

KD Espoon vaalipäällikkö, KD Espoon johtokunnan jäsen. Aiemmin eduskunta-avustaja ja toiminnanjohtaja KD Uudenmaan piirissä ja mm europarlamentaarikko Sari Essayahin kotimaan avustajana. Suomen Kansallinen Rukousaamiainen ry hallituksen sihteeri.

Tarkastuslautakunnan varajäsen, aiemmin Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan jäsen. Suomen Kansallinen Rukousaamiainen ry. yksi perustajajäsenistä. Aiempia hallitusten jäsenyyksiä: Europartners, Kristityt Yhdessä ry. Kotiseurakunta United Community Church kansainvälinen seurakunta, Leppävaara.

Slogan: Perheitten hyvinvointi on lasten hyvinvointia.

Kiinnostukset: ruokajonot, vapaaehtoistyö, maahanmuutto, Espoon talous

Liike-elämässä, eduskunta-avustajana ja vapaaehtoistyössä hankittu laaja, syvä ja monipuolinen kokemus antaa perspektiiviä yhteisten asioitten hoitoon. Tätä tarvitaan erityisesti uuden SOTE-ratkaisun muuttaessa Espoon talouspohjan.

Kristillinen liikemiestyö ja hyvä johtaminen ovat lähellä sydäntäni.

Vanhuksen ja pienten lasten vanhemman paikka ei ole jonottamassa leipää. Hävikkiruoan jakaminen on järjestettävä kattavammin kaupungin ja arvokasta työtä tekevien hyväntekeväisyysjärjestöjen, seurakuntien sekä ruokaa lahjoittavien yhteistyöllä.

Pk-seudun asukkaista v. 2030 maahanmuuttajataustaisia on 25 %, monet korkeasti koulutettuja. Heidän ammattitaitonsa on saatava yhteiskuntamme käyttöön.

__________

Wide experience in business, formerly assisting in the parliament group and long lasting voluntary work gives perspective. This is needed especially now, that the new SOTE-solution changes the economical base of Espoo.

CBMC Christian Business Men’s Committee and good leadership are near to my heart.

It is not well that an aged person and a parent with small children stand in queue for bread. Delivery of waste food must be arranged with better cover in cooperation with the city, charity organizations and churches and the parties donating food – all doing valuable work.

25% of the inhabitants in capital area will be from immigrant origin in 2030, many highly educated. Their professional skills must be in full use in our society.